Skatteregler

 

 

Få styr på Skats regler om julegave beløb

Skattevæsenet har fastsat en bagatelgrænse på kr. 1.100,- inklusiv moms, som betyder, at en virksomhed hvert år må give gaver til sine medarbejdere på op til kr. 1.100,- inkl. moms skattefrit.

Grænsen for hvornår dine medarbejdere skal betale skat af julegaven blev i 2014 hævet til kr. 800,- inklusiv moms.

På samme tid blev det samlede loft for personalegaver hævet tilsvarende til kr. 1.100,- inkl. moms, disse regler er også gældende for i år.

Fakta om regler for jule- og personalegaver:

• Jeres medarbejdere må årligt modtage personalegaver for kr. 1.100,- inkl. moms skattefrit
• Julegaver til jeres medarbejdere er skattefrie, så længe beløbet ikke overskrider kr. 800,- inkl moms eller bagatelgrænse beløbet på kr. 1.100,- inkl. moms
• Vær opmærksom på at kontantgaver er skattepligtige, og som udgangspunkt er dette også gældende for gavekort*
• Udgiften til personalegoder kan I som arbejdsgiver fratrække i regnskabet under driftsomkostninger, det skal indberettes til Skat som løn

 

 

se eksempler på sammenhæng mellem bagatelgrænse og julegaveloft

Julegavens værdi
kr. 800,-

Værdi af andet personalegode
kr.  0,-

Beskatning
ingen

Forklaring
En julegave til højst kr. 800,- udløser ingen beskatning

 

Julegavens værdi
kr. 1.100,-

Værdi af andet personalegode
kr. 0,-

Beskatning
ingen

Forklaring
Julegaven er ikke over bagatelgrænsen på kr. 1.100,-, og der er ikke givet andre personalegoder det år 

Julegavens værdi
kr. 800,-

Værdi af andet personalegode
kr. 300,-

Beskatning

ingen

Forklaring
Den samlede værdi er ikke over bagatelgrænsen på kr. 1.100,-
 

Julegavens værdi
kr. 810,-

Værdi af andet personalegode
kr. 300,-

Beskatning
Beskatning af kr. 1.110,-

Forklaring
Bagatel grænsen for personalegoder er overskredet, og det fritholdte julegaveloft er også overskredet. Derfor skal hele beløbet beskattes

 

Julegavens værdi
kr. 800,-

Værdi af andet personalegode
kr. 400,-

Beskatning
beskatning af kr. 400,-

Forklaring

Bagatelgrænsen for personalegaver er overskredet, men det friholdte loft for julegaver er ikke overskredet. Derfor kun en beskatning af kr. 400,-

 


 

*UNDTAGELSE FOR GAVEKORT:
hvis medarbejderen med sit gavekort kan vælge fra en liste med forskellige gaver. Hvis beløbet holder sig under beløbsgrænsen og ikke kan ombyttes til noget andet, så kan gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold også gives skattefrit

 

 

 Læs mere på

Læs om skatteregler for julegaver